Úvodní strana

"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

"Daruj mi, Bože, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.Společné zahájení adventu Asociací

Již tradiční předvánoční „Tvořivé dílny“ členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, proběhlo v sobotu 1. prosince 2018 a to opět v prostorách hasičské zbrojnice v Lavičkách.  Na padesát účastníků mělo příležitost vyrobit si vánoční dekoraci. Maminky vyráběly větvový závěs s přízdobou – vše v přírodním duchu, pod vedením Pavly Molnárové a děti vyráběly krásné anděly s Markétou Chmelíčkovou a dobrovolnicemi. 

Všichni se zapojili s nadšením a domů si odnášeli krásné výrobky. Tvořivé dílny naplnily základní poslání Asociace a to je setkávání rodin a vzájemné sdílení radostí a starostí, výměna zkušeností. Maminky si rovněž vyměnily recepty na dobroty ze svých kuchyní, které přinesly k ochutnání a po tvoření přišly při kávě vhod. Tatínci, no jak jinak, probrali „chlapské“  záležitosti a celé odpoledne provázela klidná příjemná atmosféra, což je zřejmé i z fotek z této, již tradiční, oblíbené a úspěšné akce.

Díky patří všem organizátorům akce, dobrovolnicím, sboru dobrovolných hasičů z Laviček (za zapůjčení prostor hasičky) a sponzorům, díky jejichž přízni  jsou realizovány  naše akce. Zvláštní poděkování, v rámci této akce, patří Zahradnictví Ing.Ladislav Molnár, Budišov, kteří nám v rámci sponzorství zastřešili tvoření maminek. Dále děkujeme nejmenovanému dárci z Laviček, který opět přispěl na nákup dobrot do nadílky, kterou Mikuláš zaslal našim dětem s předstihem.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii zde.


Hiporehabilitace 2018

V roce 2018 dojíždělo na hiporehabilitaci do Sdružení AMBRA v Černé 15 dětí z „asociace VM“, které absolvovaly celkem 172 jízd. Většinou se jezdilo do terénu, ale některé děti si oblíbily překonávání různých překážek na kolbišti nebo cvičení na koni (paravoltiž). Počasí přálo (někdy bylo toho tepla příliš mnoho) a do Ambry přibylo několik nových dětí. 

Tradiční Černickou podkovičku jsme rozložili do týdenního programu zakončeného vycházkou do pohádkového lesa a soutěžním trailem na kolbišti. Kdo se zúčastnil, odnesl si i medaili a nějakou tu dobrotu. Vrcholem hiporehabilitace je parajezdectví a Sdružení AMBRA už patří ke zkušeným a úspěšným týmům v paravoltiži. Letos se do této atraktivní, ale náročné disciplíny, zapojily i 4 členky asociace, které dosáhly pěkných úspěchů – Lída a Renáta Kujalovy startovaly jak na závodech v Podmitrově, tak v Lukách nad Jihlavou, kde Ambra pořádala už druhý ročník paravoltižních závodů. V Lukách měly také svou premiéru Boženka Habartová (2.místo) a Karolína Plešková (4.místo). Vedle paravoltiže je součástí hiporehabilitace v Ambře i paravozatajství, které dává šanci i těm handicapovaným, kteří už z různých důvodů na hřbet koně nemohou. Několik fotek z letošního roku naleznete ve fotogalerii.


Asociace si vyšlápla na horu Říp

 Praha, 11. 10. 2018. O víkendu 5. až 7. října se uskutečnilo velké setkání členů a příznivců Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s. v krásném areálu Labe Arény v Račicích s laskavým a vstřícným personálem. Více než 200 účastníků tohoto setkání plného přátelství, veselí, pocitů vzájemné sounáležitosti a lidského porozumění si společně připomnělo 100. výročí vzniku Československé republiky. A to výšlapem na památnou horu Říp. Mezi účastníky bylo 76 dětí a mladých lidí se zdravotním postižením, z toho 25 vozíčkářů. Jejich výšlap umožnila obětavá pomoc 25 dobrovolníků z řad vojáků a vojákyň z 31. pluku Armády České republiky v čele s paní brigádní generálkou Mgr. Lenkou Šmerdovou a dobrovolníka z Českého červeného kříže. Jim patří veliký dík a hluboké uznání nás všech, neboť svou úlohu zvládli na výbornou. Pro většinu z nich to bylo první opravdu blízké setkání s člověkem s těžkým zdravotním postižením a jeho rodiči. Dovézt člověka na vozíku na vrchol hory Říp a zpět není bez skvělé fyzické kondice a také bez navázání přátelského kontaktu a vzájemné důvěry možné. Radost všech na vrcholu hory byla spontánní a veliká. A když jsme se pak všichni po bezpečném sestupu na úpatí hory setkali, vzájemně jsme si provolali uznání. 

Připomenutí to bylo vskutku mimořádné a krom sportovních výkonů účastníci na setkání prokázali i umělecké schopnosti. Přispěli do symbolického rozkvetení naší země vytvořením 65 dílů mozaiky, které se stanou součástí mozaiky velké louky přátelství vytvořené dětmi, dospělými i mládeží z celého světa v rámci uměleckého projektu s charitativním přesahem Loukamosaic. 

Akci finančně podpořilo MŠMT.


Víkendový pobyt INDIE

Letošní víkendový pobyt se uskutečnil v nám známém hotelu Svratka na konci srpna. Tentokrát jsme se společně vydali na cestu do vzdálené Indie. Tato výprava nebyla tak dobrodružná, jako ty předchozí, ale spíše se odehrávala v poklidném duchu meditací, odpočinku a kreativního tvoření. Děti a maminky si mohli vyrobit krásné šperky a ozdobit své tělo hennou. Všichni se zúčastnili soutěže o nejkrásnější mandalu. Během celého pobytu jsme využívali krytého bazénu a někteří si zasoutěžili při minigolfu. V sobotu večer jsme se všichni sešli u ohně, kde si každý opekl hady nebo si zkusil upéct pravý indický chléb. Potom jsme si všichni zazpívali. Jen na ten břišní tanec nakonec nedošlo :-( … tak třeba příště. Pár fotek z akce naleznete ve fotogalerii.


Milovníci vody vyrazili do termálů

Členové a přátelé  Asociace se jako každoročně vydali za teplou vodou do termálního koupaliště  ve Velkém Medéru. Voda nezklamala, ale sluníčko – to  nedokázalo bojovat s chladným větříkem  a přechody mezi bazény musely být proto zdolávány v co nejkratší době a pokud možno v županu. Ponoření do horké vody po takovém úsilí bylo ale o to příjemnější. Děti zimu nepociťovaly, protože ta je mezi přebíháním od tobogánu k dalším atrakcím, nestihla dohnat.  Návštěvníků bylo tak akorát, takže si všech lákadel užily do sytosti. Mladší z dospělých  účastníků zájezdu si s dětmi nezadaly v rychlosti jízd na vodních atrakcích a hlavy starších ke všemu přihlížely nad hladinou bazénu – tělo majíce hluboce zanořeno do všeuzdravující vody. Přestože teploměr ukázal  během dne pouze maximálně 23°C, snad všichni si pochutnávali na zmrzlině a mnoha krajových specialitách. 

No a co uvést na závěr? Snad, že jsme nakonec všichni byli spokojeni a již nyní se těšíme na další výlet do těchto oblíbených termálů v příštím roce,  kdy by měly být dobudovány 3 nové bazény a snad, že i letní počasí se  připojí k maximálně spokojenosti účastníků zájezdu…

 

Nesměřské údolí ožilo radostnými hlásky našich dětí

Sobota 10. června 2018 patřila ke dnům, který členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR,  klub Velké Meziříčí, prožívají společně a to již tradičně na srubu rodiny Podstatských v Nesměřském údolí. Sešlo se na 70 rodinných příslušníků a příznivců naší Asociace. Všichni měli dostatek prostoru si popovídat, sdělit svoje radosti  i starosti a užít si krásného letního dne. 

Letošní program byl realizován  v rámci „Grantového projektu Zdravé město – Město Velké Meziříčí v roce 2018: Procvičujeme se s radostí“ a proto nebyla nouze o pohyb a zdravou stravu. Děti tak mohly vyzkoušet nová švihadla a míče, odpočívat na nových dekách. K ochutnávce nechybělo velké množství ovoce a zeleniny. Odvážní účastníci, velcí i malí, si zacvičili jógu pod vedením Martiny Kalendové. Protažení těla pod modrou oblohou a výhledem do korun stromů ocenili zástupci obou pohlaví. Ochutnávku dobrého vepřového masa, v průběhu celého odpoledne, doplnila výroba a konzumace „pečených hadů“.  Teenageři si zkusili zadělat na ně kynuté těsto a věřte, že se s tím popasovali  s vervou.

 Příchod prudšího deště naznačil účastníkům blížící se konec akce. Dozpívali tak krásné písně za doprovodu kytary a harmoniky a vyrazili k domovu s pěknými zážitky ze společně stráveného dne.

 

Za pořadatele Bc.Marcela Jůdová


Bowling 2018

V sobotu 28.4. jsme se sešli v River Bowlingu na našem první letošním bowlingovém klání. Setkali jsme se tentokrát v hojném počtu, ale naštěstí jsme měli rezervovány všechny čtyři dráhy a tak jsme se mohli všichni dokonale sportovně vyžít. Dětem s handicapem všichni pomáhali, jak fyzicky, tak fanděním. A tak na konec nezůstal nikdo, kdo by neshodil alespoň jednu kuželku :-)

Na závěr sportovního večera proběhla schůze členů Asociace. Dozvěděli jsme se o chystaných akcích na letošní rok a dalších organizačních záležitostech. Pár fotek z této akce naleznete ve fotogalerii.


Ples Dobré vůle 2018

V sobotu 27. ledna 2018 se v kulturáku v Uhřínově uskutečnil Ples Dobré vůle, který pořádají členové a příznivci Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., klub Velké Meziříčí. K tanci hrála kapela Beat Band a dvěma vstupy pro přítomné zazpíval a zatančil folklórní soubor Horáčan. Nejen hudební vyžití vytvářelo příjemnou pohodu plesu. Dobroty v podobě řízečků, tataráků a salátů uspokojily nejeden mlsný jazýček. Jako každý rok byla připravena bohatá tombola, která udělala radost snad úplně každému. 

Finanční výtěžek z plesu Asociace využívá pro svoje celoroční aktivity, kterými jsou tématické výlety, tvořivé díly, víkendový psychorehabilitační pobyt a hiporehabilitace, která probíhá na kolbišti v Černé. Všechny informace jsou i na webových stránkách www.asociacevm.cz.

Tímto děkujeme všem sponzorům za hmotné či finanční dary, kterými přispěli do tomboly. Další poděkování patří všem, kteří se podíleli na pořádání tohoto úspěšného a oblíbeného plesu. V neposlední řadě nelze nepoděkovat i všem účastníkům plesu za vytvoření pěkné plesové atmosféry.

  Na závěr lze snad jen říci: „Příští rok na jubilejním 10.ročníku Plesu Dobré vůle nashledanou“.

.... a tady ještě pár foteček

Za Asociaci: Marie Štěpánková

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist