Úvodní strana

"Všechno dobré, co učiníš pro druhé se ti mnohonásobně vrátí zpět.“

"Daruj mi, Bože, trpělivost snášet to, co nemohu změnit, a odvahu změnit to, co mohu, a moudrost, abych dokázal jedno od druhého rozlišit."

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám.

Klub usiluje o výchovu, vzdělání a komplexní péči o osoby s různým handicapem a to vše v kombinaci se zdravými. Snaží se o rozvoj informovanosti rodičů v oblasti psychologie, speciální pedagogiky, pedagogiky, v sociální sféře a o celkovou podporu rodičů.


Jarní výlet na jih Moravy

V sobotu 10. června jsme se, coby účastníci jarního výletu Asociace, sešli na autobusovém nadraží ve Velkém Meziříčí a společně vyrazili směr Jižní Morava. Během cesty nám počasí moc nepřálo a pršelo, takže první zastávka výletu, v leteckém muzeum v Kunovicích, byla ve znamení dešťových kapek pod křídly letounů. Mohli jsme viděl mnoho opravdu zajímavých leteckých kousků, v některých i posedět. Při přejezdu do další zastávky výletu – Kovozoo ve Starém Městě se počasí vyjasnilo a možnost vidět zvířata z kovu, tak jak je šikovní svářeči dokáží vyrobit ze zajímavých materiálů (většinou z kovového odpadu), byla opravdu zajímavá. V areálu Kovozoo se nacházel i maják Šrotík a loď Naděje.

Další část výletu patřila světu pod hladinou rybníka v Modré. Navštívili jsme Sladkovodní a botanickou expozici Živá voda. Ryby opravdu velkých rozměrů nám plavali nad hlavou i pod nahama a tento pohled stál opravdu zato.

Poslední zastávkou podařeného výletu byla restaurace Samota. Po chutném občerstvení se děti ještě vydováděly na krásně vybaveném dětském hřišti a dospělí si se zájmem prošli krásně upravenou zahradu. Spokojení účastníci výletu se ve večerních hodinách vrátili domů plni dojmů. 

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii zde.

Setkání na domečku v Černé

V neděli 21.5. jsme se sešli na kolbišti u domečku v Černé a programem byla samozřejmě hiporehabilitace. Během odpoledne měly všechny děti možnost zdarma vyzkoušet na vlastní kůži tuto metodu terapie. Akce se zůčastnili členové asociace i noví zájemci o hiporehabilitaci a členství v našem klubu. Všichni si mohli popovídat u ohně a opéct špekáčky. Hipoterapii zajišťuje pro členy Asociace sdružení Ambra pod vedením paní Burdové, která nás v průběhu akce seznámila s touto rehabilitační metodou a se zkušenostmi z praxe. Děkujeme všem pořadatelům a paní Burdové za krásné odpoledne, příjemně strávené s našimi přáteli - nejen čtyřnohými. Více fotografií naleznete ve fotogalerii.


Muzikál „Děti ráje“

V neděli 9. dubna se padesátka členů a příznivců našeho klubu vypravila  vlastními auty do nedalekého Brna, aby shlédla představení muzikálu Děti ráje. Představení, které začalo ve 14 hodin v Boby centru předčilo naše očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné choreografie a úžasných pěveckých výkonů trvalo více než   4 hodiny a všem se velice líbilo. Navíc jsme měli možnost přímého setkání s představiteli tohoto představení včetně společného fotografování. Tento muzikál byl jistě pro všechny nezapomenutelným zážitkem, někteří viděli tento muzikál i opakovaně, většina diváků si i zavzpomínala na své „mládí,“ zazpívala a zatančila.  Věříme, že se i do budoucna určitě ještě podíváme na nějaký další muzikál. Akce byla finančně spolufinancována ze sponzorských darů, za což děkujeme. Fotky z akce – viz fotogalerie.


Ples Dobré vůle

Již po osmé byl první akcí roku, kterou pořádá Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, Ples Dobré vůle, který se již tradičně konal v kulturním domě v Uhřínově a to v sobotu 28.1.2017. Bohatou tombolu, kterou v úhrnu tvořilo přes šest set krásných cen, zajistili aktivní členové asociace od téměř dvou stovek dárců. Tombola byla rozdělena na „malou“ a  „velkou“ tombolu. V rámci velké tomboly bylo vylosováno 30 velice atraktivních cen (elektrokolo, kávovar, drtič větví,  dálniční známka, dárkové koše, poukazy do divadel, na koncerty, dorty…). Zpestřením byla dražba poukazu na fotbalový zápas bundesligy na Borusii Dortmund, přičemž finanční výtěžek šel opět pro Asociaci.  Pro všechny přítomné bylo připraveno chutné občerstvení v podobě řízečků, pečeného divočáka či tradičního tataráčku, i zeleninové a ovocné saláty byly k dispozici. Během plesu probíhala  ochutnávka vín z Vinařství Hradil. K tanci hrála skupina Beat Band, kulturní program doplnilo vystoupení mažoretek a tanečního uskupení „Kosatky“ z Dózy Velké Meziříčí.

Finanční výtěžek celé akce Asociace využije ke spolufinancování tradičních akcí, které se konají v průběhu celého roku (tvořivé dílny, hipoterapie, výlety, psychorehabilitační pobyt…).

             Děkujeme všem účastníkům za vytvoření krásné plesové atmosféry, dárcům za poskytnuté dary a všem členům Asociace a dobrovolníkům za pomoc s přípravou a realizací plesu.

Zdeněk Jůda, předseda klubu


Zimní tvořivá dílna

Je už tradicí, že se členové, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí, sejdou v tento předvánoční čas na "Tvořivé dílně". Nejinak tomu bylo i letos. V sobotu 3.12. se nás sešlo v prostorech hasičské zbrojnice v Lavičkách na padesát. Každý, kdo měl zájem si během odpoledne vyrobil vánoční výzdobu pod vedením Markéty Chmelíčkové a Marušky Markové. Domů si potom všichni odnášeli krásné svícny a stínítka na svíčku. Další lucerničky jsme vyrobili na výzdobu sálu pro náš připravovaný Ples Dobré vůle. Ten se bude konat příští rok 28.1. v KD Uhřínov.
Navečer děti překvapil Mikuláš s čerty a kdo byl hodný, tak něco dostal. Takže nakonec všechny děti odcházely s Mikuláškou kabelou se sladkostmi. 

Rádi bychom poděkovali všem organizátorům akce, dobrovolnicím, sboru dobrovolných hasičů z Laviček (za propůjčené prostory) a všem sponzorům, díky kterým jsme mohli prožít s dětmi toto krásné odpoledne. Zvláštní poděkování patří nejmenovanému dárci, který přispěl sladkostmi pro Mikulášskou nadílku.

Fotky z akce naleznete ve fotogalerii zde.

 


Hiporehabilitace 2016

Hiporehabilitace v roce 2016 probíhala od března do října dle počasí a 15 dětí absolvovalo celkem  237 cvičebních jednotek. Jezdilo se většinou v terénu, ale i na kolbišti. 

30. dubna se konala první akce – Černické čarodějničky, kde se děti svezly v kostýmech, opékaly se buřty a zasoutěžily si. Po pozitivním ohlasu na loňský intenzivní hiporehabilitační týden měly děti možnost svézt se denně i letos v posledním červencovém týdnu a na závěr si některé měly možnost okusit závodní atmosféru na tradiční Černické podkovičce v Trail Handicapu. Součástí hiporehabilitace je také paravoltiž, kde Lucie Pohanková, která začínala v Ambře na hipoterapii, dokázala na Mistrovství ČR v paravoltiži (http://www.ceskatelevize.cz/…/216471291219039-m-cr-v-paravo…)získat v kategorii TH1 (těžký handicap ženy) stříbrnou medaili vedle dalších umístění i jednoho vítězství na osmi paravoltižních závodech v Praze, v Brně a v Olomouci.


ARPZPD na muzikálu MAMMA MIA

    V neděli 2. října se členové ARPZPD (Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí, klub Velké Meziříčí) vypravili do Prahy na odpolední představení muzikálu MAMMA MIA. Čas před představením využili na individuální návštěvu Prahy. Většina se vypravila na prohlídku Vyšehradské kapituly a přilehlého hřbitova, kde odpočívají naše významné osobnosti. Vlastní představení muzikálu MAMMA MIA, cíl našeho výletu, začalo ve 14 hodin v Kongresovém centru a splnilo naše očekávání. Vystoupení plné energie, výtečné choreografie a úžasných pěveckých výkonů trvalo celé 2,5 hodiny. I přes deštivé počasí byl tento výlet pro všechny nezapomenutelným zážitkem.

Tímto děkujeme všem protagonistům muzikálu,TICKET ART (paní Miroslavě Šimkové), panu řidiči a společnosti ZDAR, a. s. Věříme, že se muzikál líbil a do budoucna se určitě ještě na nějaký podíváme.

Za spokojené účastníky Jana Necidová ml.


Piráti ze Svratky

Stejně jako v minulých letech, tak i letos, pořádala Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, klub Velké Meziříčí, psychorehabilitační pobyt pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Pro letošní víkendový pobyt jsme mimořádně zvolili letní termín – poslední prázdninový víkend, který nás odměnil krásným počasím.

V areálu hotelu Svratka a v jeho okolí se tentokrát rozpoutala honba za pokladem kapitána Flinta, do které byli zataženi nejen děti, ale také jejich rodiče. A o tom, že to nebyla lehká výprava, svědčí úryvek z lodního deníku kapitána:

“…ten den bylo ráno moře neklidné a tak se členové posádek všech lodí raději drželi v bezpečí přístavu. Zdobili nejen trička, ale i svá těla pirátskými symboly. V poledne se moře uklidnilo a tak jsem zavelel k vyplutí. Přes silný protivítr dorazili všechny lodě k peřejím, kde jsme ukořistili část pokladu a mapu k truhle s pokladem. Nakonec ti nejodvážnější museli zdolat zrádné peřeje, aby se dostali až k pokladu kapitána Flinta. Radost z nalezení pokladu byla veliká. Cestou zpět do přístavu však došlo mezi loděmi naší výpravy k bitvě o získanou kořist. Byl to smutný pohled na 16 potápějících se lodí. Tři poslední zbylé lodě však nakonec kořist za soumraku dovezli až do našeho přístavu…. Ono ani nešlo tak o tu kořist, kterou jsme si nakonec spravedlivě rozdělili, ale o tu CESTU, kterou jsme si myslím všichni pěkně užili”.

Ani přípravu rodiny pirátů nepodcenili - všichni trénovali plavání v bazénu, maminky si uvolnily tělo při masáži, zájemci využili minigolf, kulečník či venkovní fitness a za nádherného letního večera jsme všichni společně poseděli u ohně.

Celá výprava (pobyt) byla financována zejména z výtěžku plesu „Dobré vůle“, pořádaného naší Asociací, a z finančních příspěvků od našich sponzorů.

    Abychom vám ukázali těžké i veselé chvilky naší dobrodružné cesty, posíláme pár obrázků – viz fotogalerie.

 

Kapitán Flint (alias Víťa Chmelíček), posádka lodi Trhlá kotva 

a všichni organizátoři akce

 

Muzikanti dětem 2016

V letošním roce je tomu právě deset let, kdy se z původního plánu uskutečnit malý regionální festival stala velká benefiční akce s názvem Muzikanti dětem.

Tento projekt každý rok podpořil jeden ze spolků, klubů či služeb, které se věnují především dětem a mládeži s postižením na Velkomeziříčsku.

Letošní jubilejní ročník přišel s drobnou změnou. Organizátoři akce se rozhodli uskutečnit benefici pro všechny organizace, které byly v předchozích letech finančně podpořeny. Jmenovitě se jedná o Centrum Kociánka, pracoviště Březejc, Domov Kamélie Křižanov, Handicap Sport Club Velké Meziříčí, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, TJ Březejc, z.s., a tři zařízení Oblastní charity Žďár nad Sázavou: Nesa – denní stacionář, Osobní asistence a Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. 

„Jménem všech podpořených subjektů děkujeme Muzikantům dětem za jejich nasazení, milou spolupráci a odvahu, se kterou vstupují do každého ročníku akce. Děkujeme také všem dárcům, díky jejichž příspěvku můžeme zkvalitnit naše služby,“ vzkazuje všem představitelům benefice Muzikanti dětem Veronika Dobrovolná, jedna ze zástupců podpořených organizací. 

Letošní desátý ročník se uskutečnil v sobotu 28. května 2016 na náměstí ve Velkém Meziříčí.

Autor: Kolektiv pracovníků z organizací podpořené letošní jubilejní beneficí

"Z uvedené akce naše Asociace obdržela 8 338,- Kč hotově z kasiček od diváků a pořadatelů, dále od sponzorů po finanční uzávěrce celé akce odbržíme    10 019,--Kč. Celkový příjem z této akce tedy pro Asociaci činí 18.357,--Kč, což odbrží všech 8 organizací, pro které byl letošní jubilejní 10. ročník této akce "MUZIKANTI DĚTEM" uspořádán. Ještě jednou děkujeme pořadatelům této akce a při této příležitosti i členům a příznivcům naší Asociace, kteří pomohli při zajištění této akce ze strany Asociace - což bylo zejména pečení koláčků, zajištění, příprava a účast na stánku a v neposlední řadě chození s kasičkami.
Díky všem!  

Díky moc.
Zdenek


Asociace na výletě v termálech

Přišla sobota 25.června 2016 a členové Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. klub Velké Meziříčí, společně s dalšími rodinnými příslušníky měli možnost vydat se na zájezd na Slovensko. 

Cílem letošního výletu bylo termální koupaliště Velký Medér. Autobus zaplněný dětmi toužícími po vodních hrátkách a rodiči očekávajícími příjemně prožitý den, vyrazil po 6. hodině ranní. Krátce po desáté měli už všichni možnost zjistit, zda budou jejich očekávání naplněna. A bylo se na co koukat a z čeho si vybírat – areál byl již kompletně v provozu, takže bylo možnost využít všechny bazény a atrakce (skluzavky i tobogány), písková hřiště, kvalitní sociální zázemí a místa pro příjemné posezení a občerstvení. Některým klasickým slovenským specialitám samozřejmě neodolali ani návštěvníci z našich řad a intenzivní vodní radovánky prokládali chutným občerstvením včetně tradičních zmrzlin. Počasí tentokrát bylo po celý den zcela tropické, v autobuse jsme byli chráněni klimatizací a v areálu koupaliště se měli všichni možnost chránit účinnými opalovacími krémy, pobytem ve vodě nebo ve stínu, přesto někteří odjeli nezdravě červení, na což si příště a v nastupujícím létě určitě dají pozor.

Po řádném vyčvachtání výletníci vyrazili k večeru na cestu k domovu - zmoženi, ale spokojeni. Akce byla finančně zajištěna prostředky Asociace a dopravu zajistila dopravní společnosti ZDAR, a.s. Žďár nad Sázavou (se sponzorskou slevou), které touto cestou děkujeme. A závěrečné vyjádření účastníků zájezdu „moc se nám to líbilo, děkujeme, a už se těšíme na příště“ bylo nejen zhodnocení celého dne, ale i milé ocenění pro organizátory akce.

Fotky z akce můžete nalézt ve fotogalerii.

Za organizátory akce Zdeněk Jůda

Setkání rodin na srubu

V sobotu 21.5. se uskutečnilo tradiční setkání rodin Asociace VM na srubu v Nesměři. Podle fotek a vyprávění Zdenka soudím, že se akce zase vydařila. Škoda, že jsme se kvůli nemoci nemohli taky zůčastnit :-( Aspoň si s Vendulkou prohlídneme ty fotky od Švejdů ...

.... koukáme, že počasí všem přálo a děti si zase užívali s čtyřnohými chlupatými kamarády. Dokonce i na nějakou tu canisterapii došlo (vypadá, že si to Maruška pěkně užila). A Jirka si zase užívá v "zásahovém obleku" velkomeziříčských hasičů :-) , kteří umí udělat i krááásnou duhu (teď už chápu, proč každý chce být hasičem). No pánové se samozřejmě seskupili u prasátka a dámy se osvěžovali zmrzlinou.

... tak závidíme všem, kteří se zůčastnili.

P.S. Jestli dostaneme nějaké postřehy od účastníků (třeba od Marcely :-) nebo další fotky, tak se s Vámi hned podělíme.

Tak už jsou tady slibované postřehy od Marcely:

V sobotu 21. května  2016 se na srubu rodiny Podstatských - Lichtenstejn  na Nesměři opět sešly rodiny členů Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí - klubu Velké Meziříčí. Měly tak možnost prožít společně krásné jarní odpoledne, pobavit se a odpočinout si.

Přicházející děti hned vesele vítali pejsci (někteří hodně velcí) a děti i dospělí členové asociace je mohli česat, měřit jim tlak, ošetřit fiktivní poranění, dosyta je pomazlit a vyjít si s nimi do lesa na vycházku. Čtyři canisterapeuté a šest  speciálně cvičených psů ze sdružení Cantes tak opět umožnilo dětem prožít hezké chvíle se čtyřnohými přáteli.  Mezitím se už všichni mohli průběžně občerstvovat a pochutnat si na výborném prasátku připraveném pány Kratochvíly, na koláčcích z kamenické pekárny nebo mnoha sladkých dobrotách z kuchyní našich maminek. Prasátko věnovalo HOD Jabloňov-Ruda. Pro ochlazení se hodily zmrzliny, které věnoval Bidvest  a závěr patřil slaným dobrotám z Poexu.  

Nejen pečující maminky, ale i tatínkové, si mohli, v průběhu celého odpoledne, užít příjemné chvíle při masáži zad nebo krku a věru se mnohým z masérského lůžka ani nechtělo.

Letošním překvapením byl příjezd hasičů z Velkého Meziříčí. Ohlásili se sirénou a pak zájemcům důkladně ukázali, co jejich auto skrývá, vysvětlili, k čemu se co používá a vrcholem byla možnost zkusit  si skutečně „hasit“.  Vodu, tedy naštěstí, stříkali děti pouze na louku, kde kapičky vody vytvářely krásnou duhu. Samotní hasiči pak ukázali použití proudnice pro hašení skutečných požárů a věřte, že i dva hasiči měli co dělat ji udržet.

Akce se díky všem přítomným vydařila a je opravdu přínosem, když se rodiny mohou takto neformálně sejít a v klidu spolu sdílet svoje radosti i starosti. Poděkování patří všem, co tuto akci připravili a zorganizovali a dále firmám, které tuto akci podpořili sponzorsky.

 

Bc.Marcela Jůdová


Černické čarodějničky

29.dubna Sdružení AMBRA uspořádalo pro děti akci Černické čarodějničky na kolbišti v Černé. Na programu byl táborák - občerstvení zajistili členové Ambry a paní Pacalová přidala pekáč výborných domácích buchet. Sešlo se několik velmi podařených masek malých čarodějnic a čarodějů. Členky paravoltižního družstva předvedly krátkou ukázku cvičení na lonži, již se chystají na další závody a možná i na letošní mistrovství republiky. I tak pomáhá hiporehabilitace rozvinout fyzické schopnosti. Děti se svezly na Gamblerovi a na Argiem, seznámily se s budoucím hiporehabilitačním koněm Lucky a na závěr předvedl ukázku ve skocích Dan Burda s Lancelotem. 

Fotky z akce můžete nalézt ve fotogalerii.

 


Jarní tvořivá dílna

Pár lidiček a dětiček se sešlo v sobotu 12.3. na letošní první tvořivé dílničce. Využili jsme tentokrát pozvání do Laviček od místních dobrovolných hasičů. Pro šikovné maminky si Maruška Marková připravila výrobu velikonočních dekorací. Ti menší si zase mohli vyrobit “travňáčky”. Kreativitě se meze nekladly a tak vznikaly nejrůznější postavičky od ježečků, kačenek, skřítků až po medvídky (můžete se pokochat v naší fotogalerii). A pro kluky a “velké kluky” byly připraveny proutky, aby si mohli promrskat výrobu mrskaček (pomlázek - pozn. překladatele). Nakonec jsme ještě spolu poseděli a užili si pohostinnosti místních občanů :-) 

Děkujeme všem za přípravu akce, připravené občerstvení a hasičům z Laviček za zapůjčení prostor.

 

 

Nahrávám menu stránek

Menu stránek

Aktuality

Asociaci podporujíStatistika přístupů

TOPlist